PEŁEN ZAKRES BADAŃ

Diagnostyka i Leczenie Chorób Płuc

Pełny zakres badań czynnościowych układu oddechowego oraz ścisła współpraca z ośrodkami diagnostyki obrazowej zapewnią Państwu kompleksową diagnostykę bez konieczności pobytu w szpitalu.

DIAGNOSTYKA

Spirometria

To jedno z podstawowych narzędzi służących do oceny sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Samo słowo „spirometria” oznacza dosłownie „pomiar oddychania”. Jej celem jest pomiar przepływu i objętości powietrza wdychanego i wydychanego przez osobę badaną. Prawidłowe wykonanie spirometrii opiera się na współpracy badanego i osoby badającej. Pojedyncze badanie trwa kilkadziesiąt sekund i polega na oddychaniu przez ustnik ustami, zgodnie z poleceniami osoby przeprowadzającej pomiar.

Spirometria z próbą rozkurczową

Badanie jest wykonywane u osób, u których stwierdzono obturację (zwężenie) dróg oddechowych w celu oceny odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela. Na próbę rozkurczową składają się zatem dwa badania spirometryczne: pierwsze (wyjściowe) przez podaniem leku oraz drugie wykonywane 15-20 minut po jego podaniu. Zalecanym lekiem rozszerzającym oskrzela do wykonania próby rozkurczowej jest salbutamol w dawce 400ug (4 wdechy)

Zdolność dyfuzyjna dla tlenku węgla (DL CO)

Badanie to dostarcza informacji na temat przenikania gazu z dróg oddechowych do hemoglobiny. Mierzy się ją dla tlenku węgla (CO), gdyż jego powinowactwo do hemoglobiny jest 250-250 razy większe niż tlenu. Zdolność dyfuzyjna jest często nieprawidłowa u pacjentów ze śródmiąższową chorobą płuc, chorobami naczyń płucnych i przewlekła obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Bodypletyzmografia

Badanie jest uznawane za złoty standard dla pomiaru objętości płuc, co jest szczególnie pomocne u pacjentów z podejrzeniem choroby śródmiąższowej płuc, obniżeniem elastyczności ściany klatki piersiowej (np. w kyfoskoliozie, wysięku do opłucnej, chorobliwej otyłości) czy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. W trakcie badanie pacjent siedzi w szczelnej kabinie, podłączony do ustnika i delikatnie dyszy.

Badanie USG

Badanie ultrasonograficzne klatki piersiowej wykorzystuje się głównie w obrazowaniu obecności płynu w jamie opłucnej, zapaleniach płuc, chorobach śródmiąższowych płuc, obrzęku płuc i zastoju w krążeniu płucnym, zatorowości płucnej, odmy odpłucnowej, patologii ścian klatki piersiowej
Szczególnej wartości nabrało ono w dobie pandemii SARS-CoV2 – możliwości oceny miąższu płuc są porównywalne z tomografią komputerową, a jest ono zdecydowanie bardziej bezpieczne i często łatwiej dostępne niż TK.
Badanie USG klatki piersiowej wykonujemy 2 typami głowicy Philips Lumify: liniową L12-4 oraz typu convex C5-2

Przeciwwskazania do wykonania badań czynnościowych układu oddechowego:

Bezwględne:

 • świeży (do miesiąca od wystąpienia) zawał serca lub udar mózgu;

 • tętniaki;

 • niedawno przebyta (do 3 miesięcy) operacja okulistyczna;

 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;

 • krwioplucie o nieznanej przyczynie;

 • klaustrofobia (w przypadku bodypletyzmografii)

 • odma opłucnowa (do 2 tygodni);

Względne:

 • sytuacje kliniczne, choroby mogące mieć wpływ na wiarygodność uzyskanych wyników (np. dolegliwości bólowe po niedawnych zabiegach operacyjnych, zaburzenia psychiczne, ograniczenie sprawności intelektualnej);

 • zawroty głowy;

 • zaburzenia rytmu serca;

Właściwe przygotowanie do wykonania spirometrii i innych badań czynnościowych układu oddechowego:

 • zakaz palenia papierosów przynajmniej 1 godzinę przed badaniem;

 • zakaz spożywania napojów zawierających alkohol, kofeinę lub teinę przynajmniej 2 godziny przed badaniem;

 • powstrzymanie się w dniu badania od spożywania obfitych posiłków;

 • unikanie intensywnego wysiłku fizycznego bezpośrednio przed badaniem;

 • wskazane luźne, niekrępujące ruchów ubranie umożliwiające swobodne oddychanie;

 • w przypadku badania zdolności dyfuzyjnej dla tlenku azotu wykonanie podstawowego badania morfologii krwi w okresie 7-10 dni przed planowaną datą jego przeprowadzenia;

 • w przypadku stosowania leków rozszerzających oskrzela ich odstawienie w odpowiednim czasie (wskazany uprzedni kontakt z lekarzem)

LECZYMY

 • astma oskrzelowa

 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

 • OBS (obturacyjny bezdech senny)

 • przewlekły kaszel

 • przewlekła niewydolność oddechowa

 • rozstrzenia oskrzeli

 • gruźlica płuc

 • guzy i nowotwory płuc

 • ostre infekcje dróg oddechowych